Zaznacz stronę

Od 2003 roku zajmuję się wycenami mieszkań, domów, gruntów oraz różnego rodzaju obiektów komercyjnych w zakresie wartości jak również stawek czynszu najmu. Często wypowiadam się w kwestiach różnego rodzaju służebności, ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości itp.. Znam specyfikę gruntów warszawskich. Od wielu lat zajmuję się szacowaniem nieruchomości leżących w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Podstawowy obszar mojego działania to Warszawa i otaczające ją powiaty. Czasem daję się namówić na udział w projekcie „operat szacunkowy” w rejonach odległych od Mazowsza.

Ukończyłem Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, od 2003 roku moje nazwisko znajduje się na liście biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, zaś od 2007 roku przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga.

Na przestrzeni kilkunastoletniego okresu pracy zawodowej sporządziłem kilkaset opracowań o zróżnicowanym stopniu trudności, których odbiorcami były osoby fizyczne, sądy, organy państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Poza wieloletnim doświadczeniem staram się dostrzegać wszelkie zmiany na rynku nieruchomości oraz ulepszać narzędzia pracy. Biorę udział w licznych szkoleniach zarówno jako uczestnik, a czasem jako wykładowca.

Partnerzy

Kursy i szkolenia

Profesjonalizm wymaga ciągłego doskonalenia.

 • Szkolenie i warsztaty „Trendy cenowe i indeksy zmian cen na lokalnych i regionalnych rynkach nieruchomości”, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 13-14.12.2018 r., Ustroń,
 •  Aktualne zagadnienia z wyceny nieruchomości komercyjnych, Warszawa 12.01.2017 rok, MSRM
 • Wątpliwości praktyka wobec stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości, Warszawa, 27.04.2016 rok, MSRM,
 • Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego w aspekcie metodologii wyceny. Cechy niedostępne w wycenie – warsztaty, Oświęcim, 20-22.03.2014 r., PTRM – również jako wykładowca,
 • Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste – praktyka i orzecznictwo, Bydgoszcz 21-23.11.2013 r., PTRM – również jako wykładowca,
 • XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych: Dwie dekady gospodarki rynkowej, dwie dekady rzeczoznawstwa majątkowego, Warszawa 24-25.10.2013 r., PFSRM,
 • Analiza cech nieruchomości i budowa modeli szacowania z wykorzystaniem programu Gretl – zajęcia warsztatowe, Rybakówka, 19-21.09.2013 r., PTRM,
 • Możliwość wykorzystania zaawansowanych funkcji i programów informatycznych w analizie i wycenie nieruchomości, Poniatowa 8-10.08.2013 r., PTRM,
 • Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy – warsztaty, Warszawa 29.11-01.12.2012 r., PTRM,
 • Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, Smardzewice 20-22.09.2012 r., PTRM,
 • Możliwość wykorzystania zaawansowanych funkcji i programów informatycznych w analizie i wycenie nieruchomości, Puławy 14-16.06.2013 r., PTRM,
 • Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości, Olsztyn 11-12.05.2012 r., PTRM – również jako wykładowca,
 • Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości, Wrocław 16-17.03.2012 r., PTRM – również jako wykładowca,
 • Metody statystyczne w wycenie nieruchomości, indeksy cen nieruchomości, Warszawa 10-12.03.2011 r., PTRM,
 • Służebność przesyłu – warsztaty, Warszawa 13.12.2010 r., PIRM,
 • Rzemiosło szacowania – warsztaty, Tychy 2-4.12.2010 r., PTRM,
 • Problemy integracji biegłych i rzeczoznawców, I Kongres Nauk Sądowych, Warszawa 27.11.2010 r., PTPS,
 • Modelowanie wartości na rynku nieruchomości, Warszawa 08.11.2010 r. RealExperts,
 • Problemy szacowania dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, Smolarnia 30.09-02.10.2010 r., PTRM,
 • Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiza opłacalności inwestycji, Wizna 10-11.06.2010 r., PTRM,
 • Aktualne problemy gospodarowania i wyceny nieruchomości, Olsztyn 21-23.03.2014 r., Towarzystwo Naukowe Nieruchomości,
 • Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości, Zielonka k. Warszawy 07-09.06.2009 r., RealExperts, ,
 • Problemy wyceny gruntu dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Problemy wyceny nieruchomości dla ustalenia opłat planistycznych., Mechelinki 27.05.2009 r., PTRM,
 • Praktyczne zastosowanie metod statystycznych w wycenie nieruchomości, Bełchatów 21.05.2009 r., PTRM,
 • Wycena nieruchomości rolnych, Warszawa 09-11.12.2008 r., PFSRM,
 • Studium sądowe dla rzeczoznawców majątkowych, Warszawa 19-21.02.2007 rok i 14-16.03.2007 rok, PFSRM,
 • Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych, Warszawa 08-10.02.2005 r., PFSRM,
 • Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych, Warszawa 10-11.02.2004 r., PFSRM,
 • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, Warszawa 03-05.06.2003 r., PFSRM.